Veel mensen kijken niet bewust naar non-verbale signalen van anderen. Hiermee laten ze kansen liggen, want hoe beter je je gesprekspartner begrijpt, hoe prettiger je contact.

In een gesprek communiceren we voortdurend met non-verbale signalen. We hebben vaak wel een onderbuikgevoel over iemand, maar kunnen dat niet logisch onderbouwen. Waaróm krijgen we dat gevoel? Welke belangrijke signalen liet de ander zien? En hoe kan je daar het beste op reageren?

In-company training

Bewust leren kijken naar en interpreteren van non-verbale signalen kost tijd. Het kost aandacht en energie.

Vandaar dat het bewust leren kijken naar non-verbaal gedrag wordt aangeboden in de vorm van een in-company training.

Deze trainingen bestaan uit meerdere dagdelen. In de tussenliggende periode gaan de deelnemers zelf aan de slag met het geleerde.