Gedragsverandering kost tijd

Het gedrag van je medewerkers veranderen kost tijd. Als leider of manager weet je dit waarschijnlijk als geen ander. Het veranderen van non-verbaal gedrag is niet anders.

 

Starten met bewustwording

Een in-company training begint altijd met een bewustwordings-sessie. In deze sessie maken de deelnemers in vogelvlucht kennis met de materie en de trainer.

Indien gewenst kijken we ook mee met enkele gesprekken om de huidige stand van zaken te inventariseren: hoe is de uitstraling nu? Hoe bewust gaan medewerkers nu met non-verbaal gedrag om? Wat is er te verbeteren? Waar is winst te behalen?

 

Reflecteren - Leren - Toepassen

Na de bewustwording gaan we aan de slag met het trainen van de nieuwe vaardigheden. Dit traject loopt meerdere maanden.

Reflecteren

Iedere 3-4 weken nemen we een dagdeel de tijd om te reflecteren op het non-verbale gedrag uit de afgelopen periode: wat ging goed en wat wil je verbeteren? Wat is je opgevallen? Hoe heb je het geleerde toegepast?

Leren

Vervolgens krijgen de deelnemers een nieuw onderdeel getraind. Veel trainers en trainingsorganisaties overladen deelnemers met nieuwe skills en verwachten dat alles wordt onthouden. Wij denken daar anders over. Nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden moet je in kleine porties aanbieden zodat het concreet kan worden toegepast. "Drinken uit de brandslang" werkt minder goed.

Toepassen

Na het dagdeel training is er opnieuw meerdere weken ruimte om de nieuwe vaardigheden toe te passen. Zo maken deelnemers het nieuwe gedrag zich steeds meer eigen, totdat het vanzelf over gaat in hun normale gedrag.