We zijn ons vaak niet bewust van de non-verbale signalen waar we dagelijks mee te maken hebben. Wat straal je uit? Kom je inderdaad wel zo sympathiek over als je denkt? Hoe kan je non-verbaal gedrag bewust bekijken en interpreteren?

Veel mensen zijn zich bewust van het belang van non-verbaal gedrag, maar weten niet wat ze moeten doen. Wat moeten ze veranderen? Hoe pak je dat aan? Waar begin je?

Met een bewustwordings-sessie helpen we je mensen aan met deze cruciale stap.

Wat is een bewustwordings-sessie?

In deze sessie gaan we in op het belang van non-verbaal gedrag. We laten zien wat er allemaal te zien is in een alledaags gesprek. Ook laten we zien wat er gebeurt als je de verkeerde non-verbale signalen geeft tijdens een gesprek, en hoe groot het verschil is als je het wél goed doet

De sessie is interactief; de deelnemers worden zo veel mogelijk uitgenodigd om mee te praten en na te denken.

Een bewustwordingsessie duurt maximaal 90 minuten en is bedoeld als eerste contact met Body Language Coach.